Paindlikkus on kaubanduses edu saavutamise olulisim eeldus. See sunnib kaupmehi sageli oma äripindu vahetama, et leida optimaalne ning äriliste eesmärkide saavutamist toetav keskkond. Äripindade vahetusega kaasneb aga alati sisustuse uuendamine või täielik väljavahetamine. Reeglina eelneb kaupluse sisustuse paigaldamisele interjööri uuendamine, eletrisüsteemide uutele vajadustele kohandamine, põrandakatete vahetus, maalritööd jne. Kogu projekt tuleb detailideni läbi mõelda, sest iga kolimise tõttu kaotatud päev tähendab kaupmehele saamata jäänud tulu.

NORDFOXI praktikas on ette tulnud ka juhtumeid, kus kaupmees peab eelmiselt pinnalt välja kolima enne, kui uued ruumid valmis. Kuna kliendi mure on ka meie mure, siis rentisime laoruumid, paigutasime kogu kaupluse sisustuse ajutiselt sinna, korraldasime uute ruumide kiirendatud korras remonditööd ning paigaldasime esimesel võimalusel nii kauba kui sisustuse oma kohale.

NÕUANNE: Et saaksime teie kaubandussisustuse paigaldamiseks võimalikult täpse ning kõiki vajadusi arvestava pakkumise teha, saatke meile palun uute ruumide sisustusprojekt ning kutsuge meid oma kaupluse sisustust vaatama. Mõtleme protsessi põhjalikult läbi ning esitame pakkumise koos tööde loetelu ning täpse ajakavaga. Kui sisustusprojekti pole, siis fikseerime projekti eesmärgid vestluse käigus.