Pikaajaline kogemus sisustuse paigaldamise valdkonnas on andnud meile väga olulise teadmise, mida pole võimalik omandada koolipingis. Nimelt koosneb ruumi sisustamine tervest reast läbimõeldud tegevustest ning mööbli, köögitehnika või laoriiulite paigaldamine on vaid üks osa sellest. NORDFOX on alati oma tegevuse eesmärgiks seadnud perfektselt toimiva keskkonna loomise, mille osad teineteist toetavad ning moodustavad harmoonilise terviku. Ainult nii on meie hinnangul võimalik luua äritegevust toetav atmosfäär, kus nii kliendid kui töötajad tunnevad end ühtviisi hästi.

Kliendid sõnastavad eesmärgi, NORDFOX rakendab kõik oma teadmised ja kogemused selle saavutamiseks. Lihtne.