Jos hillohylly asennetaan viikkoa myöhemmin tai tilatun sohvan toimitus viivästyy muutamalla päivällä, ei siitä synny suurta vahinkoa. Mutta jos ennalta myyty hotellihuone tai laivahytti ei valmistu sovittuna aikana, voi syntyä erittäin huono tilanne.
Mitä suurempi on kohde sitä suurempi on urakoitsijan vastuu kohteen oikea-aikaisesta valmistumisesta. Jokainen määräajan ylittänyt päivä voi aiheuttaa tilaajalle suuria lisäkustannuksia ja toteuttajalle lisäongelmia. Eikä lopuksi ole väliä, johtuiko työn valmistumisen viivästyminen projektissa syntyneen vian, väärälle korkeudelle asennetun pistorasian tai vesiputken vuoksi. Sopimus nostetaan esille ja juristit saavat työtä.
Nordfox on toimintansa alusta lähtien järjestänyt työnsä siten, että sisustuksen asennus valmistuu aina ammattitaitoisesti, asianmukaisesti ja määrättynä aikana jopa silloin kun vakituisen työmme lisäksi joudumme korjaamaan muiden tekemiä virheitä. Koordinoimme kanssasi lisätöiden laajuuden ja hinnan, emmekä koskaan jätä sinua yksin ongelmien kanssa, emmekä yritä keksiä selityksiä tai tekosyitä siihen, että työ on tekemättä.
Projektin laadukkaan ja määräaikaisen valmistumisen edellytyksenä on työkohteessa työskentelevien tiimien välinen saumaton yhteistyö. Sekä rakentajien, maalareiden, sähkömiesten että sisustajien on kommunikoitava keskenään ja tehtävä yhteistyötä tämän sanan parhaassa merkityksessä.
Koska olemme viimeisiä, jotka poistuvat tästä tilasta, otamme projektin johtamisen mielellämme vastuullemme. Huolehdimme siitä, että kalustevalmistajien ja suunnittelijoiden tuotteet toimitetaan kohteeseen vasta sen jälkeen kun maalarit ja sähkömiehet ovat vieneet työnsä päätökseen eikä päinvastoin. Olemme aina läsnä kohteessa ja varmistamme, ettei työmme seisahdu jonkin pistorasian tai putken vuoksi.

Sisustuksen asennus on meille taidetta, olipa kyse varastosta, hienosta ravintalosta, laivahytistä tai hotellihuoneesta. Olemme vilpittömästi iloisia, jos luovutuksen yhteydessä työkohde vaikuttaa asiakkaaseen kuin räätälin tekemä moitteettomasti istuva puku. Mikään ei voisi olla toisin, kuin se luovutushetkenä on.

NEUVO: Jos päätät antaa meille mahdollisuuden ja tilata hotellihuoneesi tai laivahyttisi sisustustyöt Nordfoxilta, asiantuntijamme kannattaa kustannusten säästöä varten osallistuttaa työn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.